Welkom
Geschiedenis
Technische Gegevens
Contact
Archief
 
   

De zeventiende eeuw

De oudst bewaard gebleven gegevens dateren van 1667. In dat jaar zijn nieuwe zeilen gekocht voor 31 gulden. Gerrit Rochus  Molenaar krijgt 33 gulden voor dat hij de watermolen van Pendregt gemalen heeft sedert prima October 1666 tot ultima mei 1667. De molen is vooral in de winter in bedrijf. Een enkele keer in de zomer malen hoort er bij, maar als er 's zomers vaker gemalen moet worden, dan krijgt de molenaar per week twee en een halve gulden extra betaalt. Regelmatig komt dit somerloon in de rekeningen voor.

Met grote regelmaat zijn nieuwe zeilen nodig.

In 1684 kosten 4000 stenen 21 gulden en de metselaar 20 gulden en vier stuivers. Het jaar erna kost een nieuw scheprad 90 gulden.

In 1689 kost het vervoer van een nieuwe wateras één gulden en 150 schoven riet twee en een halve gulden.

De laatste tien jaren ontbreken in het polderarchief.