Welkom
Geschiedenis
Technische Gegevens
Contact
Archief
 
   

Instructie van de molenaar uit 1938

Vanaf 1 januari 1938 is er nieuwe Instruktie voor den watermolenaar van den polder Nieuw-Pendrecht te Rhoon.
art.1: aanstelling voor 3 maanden, opzegtermijn idem.
Zonder vergunning vroeger vertrekkende, verbeurt hij drie maanden zijner jaarwedde.
art.2: jaarwedde ƒ225,-- in twee halfjaarlijksche termijnen, steeds op een Zaterdag te voldoen.
art.3: Behoudens het gezag van het Bestuur, staat hij in zijn betrekking onder de onmiddellijke bevelen van den Voorzitter des Polders.
art.4: malen tot zover onder het Zomerpeil, dat het zakwater er nog bij kan; zon- en feestdagen zomede de nacht zijn niet buitengesloten.
art.5: geen wind, dan de motor, maar zonder toestemming van den Voorzitter (...) nimmer (...) tegelijk.
art.6: de molenaar is verantwoordelijk voor de goede behandeling van de molen en de motor: nooit meer dan 80 enden
art.7: over smeren, poetsen, schoonmaken en drooghouden
art.8: maandelijks invullen van werkstaten
art.9: afhanklijk van de schade boete mogelijk van ƒ 3,-- tot 50,--.
art.10:
bij wettige reden stelt het Bestuur een tijdelijke vervanger aan, het tractement loopt niet langer dan 6 weken door.